Kid@home
Kinderopvang met aandacht!

Veilig en gezond.

Informatie

Gastouders en ouders kunnen bij Kid@home terecht voor informatie betreffende ziektes en gezondheid welke in de opvang voor kunnen komen en de wijze hoe ze daarmee om moeten gaan. Indien er sprake is van een infectieziekte waarover u zich zorgen maakt, verzoeken wij u daarvan melding te maken bij het gastouderbureau.
Voor meer informatie over 
infectieziekten  kunt u de site van RIVM raadplegen. 

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de medische bijzonderheden van kinderen besproken. Zo komen eventuele allergieën aan de orde en mogelijk medicijngebruik. Ouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de medicijnen die tijdens de opvang door de betreffende gastouder verstrekt moeten worden.  

Ook een gastouder kan natuurlijk wel eens ziek zijn. Wanneer jij als ouder bij ziekte van jullie gastouder problemen ervaren in de opvang van jullie kind(eren) neem dan vooral contact met ons op. Garanderen kunnen we niets maar we kunnen ons best doen om te helpen bij het zoeken naar een passende oplossing.

Risico-inventarisatie 

Jaarlijks wordt er door gastouderbureau Kid@home in elke woning waar opvang plaats vindt een risico inventarisatie gehouden. Aan de hand van de risico-inventarisatielijst ontwikkeld door de MO-groep (branchevereniging kinderopvang) wordt er gekeken naar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in de woning aanwezig zijn. Dit kan dus zowel bij de gastouder als bij de ouders thuis zijn.

Eerste Hulp bij kinderongevallen

Alle gastouders zijn wettelijk verplicht een geldig en erkend kinder-EHBO certificaat te hebben. Gastouderbureau Kid@home biedt via jaarlijkse herhalingsbijeenkomsten de mogelijkheid om deze kennis op peil te houden.
Uiteraard hopen we dat er tijdens de opvang geen ongevallen plaats zullen vinden. Mocht dit toch het geval zijn dan dienen de gastouders daarvan bij Kid@home melding te maken. Hiervoor hebben wij het Registratieformulier ongevallen ontwikkeld. Op deze wijze hopen wij inzicht te krijgen in de risico’s die er tijdens de opvang zijn om deze in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

  

Kindermishandeling 

Tevens beschikken wij over de Meldcode Kindermishandeling. De meldcode is een leidraad voor de gastouder over hoe en op wat voor manier zij iets kunnen ondernemen in het geval zij mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld bij de kinderen vermoeden. Alle gastouders zijn in het bezit van deze meldcode.
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief signalenlijst en stappenplan, kunt u op bovenstaande link downloaden en is ook op het bureau in te zien of aan te vragen. Mocht er sprake zijn van eventuele mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld dan zullen de pedagogisch begeleiders van Kid@home daarbij zoveel mogelijk ondersteuning bieden.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram