Kid@home
Kinderopvang met aandacht!

Klachtenregeling Kid@home 

Gastouderbureau Kid@home heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Echter, indien u van mening bent dat er niet naar behoren wordt gefunctioneerd, kan een klacht worden ingediend.

Hiervoor kunnen de volgende stappen genomen worden;

  • De klager bespreekt de klacht met de direct betrokkene. De direct betrokkene probeert het probleem in overleg met de klager op een voor beide partijen bevredigende wijze op te lossen.
  • Is er geen bevredigende oplossing dan gaat de klacht naar de coördinator van het gastouderbureau. Deze is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. De klacht kan ingediend worden met behulp van het Klachtenformulier. De direct betrokkene wordt verzocht binnen twee weken te reageren. De coördinator geeft na hoor en wederhoor een reactie en probeert de klacht binnen vier weken af te handelen en zo mogelijk op te lossen.
  • Gastouderbureau Kid@home is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze geschillencommissie is ingesteld om klachten van personen die gebruik maken van de dienstverlening van Kid@home te behandelen en daarover aanbevelingen te doen aan de houder van de kinderopvang-organisatie. 
  • Is de klager niet tevreden over het gegeven antwoord en/of de geboden oplossing, dan wordt de klager doorverwezen naar de geschillencommissie. Uiteraard is het ook mogelijk om zonder tussenkomst van het gastouderbureau contact op te nemen met de Geschillencommissie.

   

Klachtencommissie jaarverslag. 

In het kalenderjaar 2020 is er vanuit gastouderbureau Kid@home geen enkele klacht binnen gekomen bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang.

  

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram