Kid@home
Kinderopvang met aandacht!

Klachtenregeling Kid@home 

Gastouderbureau Kid@home doet er samen met onze gastouders alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan er een keer iets mis gaan. Wij vinden het belangrijk dat je bij ons terecht kunt als je ontevreden bent.
Hiervoor kunnen de volgende stappen genomen worden;

  • Wanneer je als ouder ergens ontevreden over bent dan vinden wij het prettig dat je dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was.
  • Kom je er samen niet uit dan gaat de klacht naar de coördinator van het gastouderbureau. Deze is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. De klacht kan ingediend worden met behulp van het Klachtenformulier. Kid@home probeert de klacht binnen vier weken af te handelen en zo mogelijk op te lossen.
  • Kom je er niet uit met Kid@home dan kun je de klacht bij het Klachtenloket Kinderopvang melden. Het Klachtenloket is een organisatie die vragen en klachten aanhoort, informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke stappen mogelijk zijn. Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket is gratis.
  • Soms is het verschil van inzicht te groot of zijn er teveel dingen gebeurd dan kan het Klachtenloket jouw adviseren gebruik te maken van de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie Kinderopvang is een onafhankelijke commissie, die geschillen tussen kinderopvangorganisaties en ouders beoordeelt en zij doen een bindende uitspraak over het geschil waaraan beide partijen zich moeten houden.

 


Klachtencommissie jaarverslag. 

In het kalenderjaar 2021 is er vanuit gastouderbureau Kid@home geen enkele klacht binnen gekomen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram