Kid@home
Kinderopvang met aandacht!

Landelijk register Kinderopvang

Kid@home voelt zich verantwoordelijk voor een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden die leidt tot het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. Kid@home is dan ook een geregistreerd gastouderbureau. 

Kid@home is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid regels in de Wet kinderopvang geformuleerd en vindt er jaarlijks een inspectiebezoek plaats. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden) als toezichthouder in. Na aanleiding van dit inspectiebezoek wordt er een rapport opgesteld.


Ook gastouders moeten opgenomen worden in het LRK. Klik hier voor alle gastouders en hun inspectierapporten.
In de Wet Kinderopvang 2010 staan een aantal eisen opgesteld waaraan gastouders en de opvanglocatie moeten voldoen. Gastouderbureau Kid@home heeft deze eisen verwerkt in haar kwaliteitscriteria.
Wanneer Kid@home van oordeel is dat de gastouder en de opvanglocatie aan alle eisen voldoet wordt de gastouder aangemeld bij de gemeente. De gemeente geeft de VGGM de opdracht om de aanvraag inhoudelijk te controleren. Zij voert daarvoor een kwalitatief onderzoek op locatie uit. Daarna besluit de gemeente of een gastouder wel of niet wordt opgenomen in het Landelijk Register. 
Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als gastouderbureau en gastouders tijdig geregistreerd staan in het Landelijk Register. 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram