Kid@home
Kinderopvang met aandacht!

Oudercommissie Kid@home

De oudercommissie van Kid@home is er voor alle ouders die hun kind(eren) in opvang hebben of willen plaatsen bij de gastouders van Kid@home.

We hebben een emailadres waarop vragen, opmerkingen, aanvullingen etc. binnen mogen komen. Ook kan via een mail aangegeven worden of er belangstelling is om een keer een vergadering van de oudercommissie bij te wonen. Aangezien we meestal bij één van ons thuis vergaderen, horen we dit graag op tijd, zodat we bij veel verzoeken een aangepaste vergaderruimte kunnen regelen. 

Wij zijn te bereiken op het volgende emailadres: oudercommissie

Tot mails! 

Deelname oudercommissie 

Ouders hebben tevens de mogelijkheid om deel te nemen in de oudercommissie van Kid@home. De oudercommissie bestaat uit met minimaal 3 tot maximaal 6 leden. De benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar waarna leden nog herkiesbaar zijn.

De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en de ouders verbonden aan gastouderbureau Kid@home zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

 Als u in de oudercommissie plaats neemt kunt u advies uitbrengen over bijvoorbeeld:
-    het pedagogisch beleidsplan
-    
risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
-    
de begeleiding van gastouders
-    
wijziging van de begeleidingskosten en/of de kosten kinderopvang
-    
de klachtenregeling.

De commissie komt een paar keer per jaar bijeen. Dit is mede afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau.
Mocht u interesse hebben om de oudercommissie te komen versterken neem dan contact op met de oudercommissie.

 
  

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram