Kid@home
Kinderopvang met aandacht!

Gastoudercommissie Kid@home


Gastouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen in een commissie van Kid@home. De gastoudercommissie bestaat uit uitsluitend gastouders met minimaal 3 tot maximaal 6 leden. De benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar waarna leden nog voor eenzelfde periode herkiesbaar zijn.
De gastoudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en de gastouders verbonden aan gastouderbureau Kid@home zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.
 

Als u in de gastcommissie plaats neemt kunt u advies uitbrengen over bijvoorbeeld:
-    het pedagogisch beleidsplan
-    risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
-    de begeleiding van gastouders
-    wijziging van de begeleidingskosten en/of de kosten kinderopvang
-    de klachtenregeling.

De commissie komt een paar keer per jaar bijeen. Dit is mede afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau.
Mocht u als gastouder punten in willen brengen neem dan contact op met de gastoudercommissie. 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram