Kid@home
Kinderopvang met aandacht!

Hoe is de opvang geregeld?

Kennismaking

Voor aanvang hebben de ouders die opvang wensen voor hun kind(eren) een intakegesprek met de pedagogisch begeleider van gastouderbureau Kid@home. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders inlichtingen over allerlei aspecten van de opvang door gastouders. Ook kunnen zij hun specifieke eisen en wensen kenbaar maken over de opvang van hun kind.
De begeleider zoekt vervolgens naar een passende gastouder.

Bent u nieuwsgierig naar de beschikbare gastouders van Kid@home? 
Kijk dan op  Welke gastouders zijn er?

Indien de ouders interesse hebben in de voorgestelde gastouder wordt een kennismakingsgesprek geregeld tussen de ouders en gastouder. Ook de pedagogisch begeleider zal bij het kennismakingsgesprek aanwezig zijn. Bij dit kennismakingsgesprek worden de bijzonderheden van de kinderen en de opvang besproken en op schrift gesteld.

Voordat de eigenlijke opvang start, wordt indien mogelijk veel tijd en aandacht gegeven aan de kennismaking met de kinderen. Zo krijgt het kind vooraf voldoende de gelegenheid om te wennen aan het gastgezin en de nieuwe situatie.

 

Samenwerking ouders en gastouder

In de relatie tussen gastouders en kind is de inbreng van de eigen ouders van grote betekenis. Een prettige relatie tussen ouders en gastouder die gebaseerd is op vertrouwen, heeft een positieve invloed op het kind. Respect voor elkaars mening, cultuur, religie en opvattingen vormt de basis voor een goede samenwerking. Ouders en gastouders zullen moeten geven en nemen, maar beide moeten zich in de gezamenlijke aanpak kunnen blijven vinden.

Ouders en gastouders zien en horen veel van elkaar. Een zorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie is vanzelfsprekend.
Ouders hebben recht op volledige informatie over de wijze waarop gastouders met hun kind omgaan. Het is essentieel dat zij weten hoe het kind zich voelt en waarmee het kind zich in het gastgezin bezighoudt. Hoewel de ouder en de gastouder de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind delen, blijven de eigen ouders altijd eindverantwoordelijk.
Het is van belang dat ouders en gastouders op een open en eerlijke manier informatie uitwisselen en eventuele problemen bespreken. Komen ouders en gastouders op deze wijze niet uit problemen dan kunnen zij contact opnemen met de coördinator van het gastouder-bureau. Deze kan helpen bij de bemiddeling tussen beide partijen. (zie ook de klachtenregeling).

 

Evaluaties

Minimaal één maal per jaar wordt er telefonisch door gastouderbureau Kid@home een evaluatie gehouden. Allereerst omvat deze evaluatie het welbevinden van het kind, of er voldoende mogelijkheden zijn voor de kinderen om zich te kunnen ontplooien en tot slot of er nog wensen zijn richting gastouderbureau Kid@home.

De vragen die tijdens deze telefonische evaluatie gesteld worden kunt u zien op het evaluatieformulier.
Indien ouders en/of gastouders daar prijs op stellen is het ook mogelijk om in het bijzijn van de pedagogisch begeleider met beide partijen een evaluatiegesprek te houden en zo de opvang ter sprake te brengen.

 

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram