Kid@Home
Wie zijn wij?
Pedagogische visie
Wat doen wij?
Gastouders
Opvang
Downloads
Interessante links
Contact
Kid@home              Kinderopvang met aandacht!Gastouderbureau Kid@home

Wat doen wij?

 

Selectie gastouders

 

Gastouderbureau Kid@home selecteert op zorgvuldige wijze haar gastouders.

Als eerste moet een gastouder ervaring hebben op het gebied van kinderopvang. Ervaring kan zijn door werkervaring in de kinderopvang of in de vorm van het ouderschap. Tevens zijn alle gastouders gediplomeerd en staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Gastouders dienen minimaal over een aantal competenties beschikken. Deze competenties staan weergegeven in de kwaliteitscriteria gastouderDe gastouder en haar/ zijn volwassen huisgenoten moeten ook een “verklaring omtrent gedrag” bij de gemeente aanvragen. Tevens vindt er jaarlijks in elke woning waar de opvang plaats vindt een risico-inventarisatie plaats. Dit kan dus zowel bij de gastouder als bij de ouders thuis zijn.

 

Bent u nieuwsgierig naar de beschikbare gastouders van Kid@home?

Kijk dan op gastouders.

 

 

Begeleiding

 

Gastouders krijgen vanuit gastouderbureau Kid@home begeleiding bij de opvang van kinderen. Zij worden minimaal twee maal per jaar bezocht door de pedagogisch begeleider van Kid@home. Daarbij wordt er aandacht besteed aan het welbevinden van de kinderen, wordt er jaarlijks een risico-inventarisatie afgenomen en is er de mogelijkheid om eventuele signalen en/of problemen te bespreken. Indien nodig of gewenst kan de gastouder ook naar eigen behoefte een beroep doen op de begeleiding vanuit het gastouderbureau.

 

 

Bijeenkomsten

 

Gastouderbureau Kid@home verzorgt meerdere malen per jaar trainingen en/of bijeenkomsten voor de gastouders. Deze bijeenkomsten hebben tot doel om de pedagogische kennis te vergroten, ideeën op te doen en het uitwisselen van ervaringen met andere gastouders.

Jaarlijks wordt er door Kid@home een training Eerste hulp bij kinderongevallen aangeboden. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met verschillende thema’s; regels en grenzen, observeren van kinderen, knutselen, muziek, etc. Gastouders kunnen ook hun behoeften aan training bij het bureau aangeven.

Tevens wordt tweemaal per jaar een viering georganiseerd; te weten het sinterklaasfeest en in de zomer “de Kid-out-home dag” waarbij kinderen, ouders en gastouders er een gezellige dag van maken.

 

  

Evaluaties

 

Minimaal één maal per jaar wordt er telefonisch door gastouderbureau Kid@home een evaluatie gehouden. Allereerst omvat deze evaluatie het welbevinden van het kind, of er voldoende mogelijkheden zijn voor de kinderen om zich te kunnen ontplooien en tot slot of er nog wensen zijn richting gastouderbureau Kid@home.

De vragen die tijdens deze telefonische evaluatie gesteld worden kunt u zien op het evaluatieformulier.

Indien ouders en/of gastouders daar prijs op stellen is het ook mogelijk om in het bijzijn van de pedagogisch begeleider met beide partijen een evaluatiegesprek te houden en zo de opvang ter sprake te brengen.

 

 

 

   

 

Gastouderbureau Kid@home  |  info@kidathome.nl