Kid@Home
Wie zijn wij?
Gastouders
Opvang
Tarieven
Veilig en gezond
Risico lijst
Ongevallen registr.
Uitleen
Oudercommissie
Gastoudercommissie
Inspectie
Klachtenregeling
Downloads
Interessante links
Contact
Kid@home              Kinderopvang met aandacht!Gastouderbureau Kid@home

Veilig en gezond

 

 

Informatie

 

Gastouders en ouders kunnen bij Kid@home terecht voor informatie betreffende ziektes en gezondheid welke in de opvang voor kunnen komen en de wijze hoe ze daarmee om moeten gaan.

Indien er sprake is van een infectieziekte waarover u zich zorgen maakt, verzoeken wij u daarvan melding te maken bij het gastouderbureau. Voor meer informatie over infectieziekten  kunt u de site van RIVM raadplegen. Daarnaast heeft de RIVM en samenspraak met de GGD het handboek 'Gezondheidsriscio's in een kindercentrum' opgesteld. In dit handboek worden richtlijnen gegegeven voor de hygiënezorg bij gezondheidsrisico's.                

 

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de medische bijzonderheden van kinderen besproken. Zo komen eventuele allergieën aan de orde en mogelijk medicijngebruik. Ouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de medicijnen die tijdens de opvang door de betreffende gastouder verstrekt moeten worden.

 

  

Risico-inventarisatie

 

Jaarlijks wordt er door gastouderbureau Kid@home in elke woning waar opvang plaats vindt een risico inventarisatie gehouden. Aan de hand van de risico-inventarisatielijst ontwikkeld door de MO-groep (branchevereniging kinderopvang) wordt er gekeken naar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die in de woning aanwezig zijn. Dit kan dus zowel bij de gastouder als bij de ouders thuis zijn.

 

 

Eerste Hulp bij kinderongevallen

 

Alle gastouders zijn wettelijk verplicht om kennis te hebben van Eerste Hulp Bij Kinderongevallen volgens de normen van het Oranje Kruis. Gastouderbureau Kid@home biedt via bijeenkomsten en de Gastouderacademie de mogelijkheid om deze kennis op te doen.

Uiteraard hopen we dat er tijdens de opvang geen ongevallen plaats zullen vinden. Mocht dit toch het geval zijn dan dienen de gastouders daarvan bij Kid@home melding te maken. Hiervoor hebben wij het Registratieformulier ongevallen ontwikkeld. Op deze wijze hopen wij inzicht te krijgen in de risico’s die er tijdens de opvang zijn om deze in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.

 

 

Kindermishandeling

 

Tevens beschikken wij over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een leidraad voor de gastouder over hoe en op wat voor manier zij iets kunnen ondernemen in het geval zij mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld bij de kinderen vermoeden. Alle gastouders zijn in het bezit van deze meldcode. De Melcode huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief signalenlijst en stappenplan, kunt u op bovenstaande link downloaden en is ook op het bureau in te zien of aan te vragen. Mocht er sprake zijn van eventuele mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld dan willen de pedagogisch begeleiders van Kid@home daarbij zoveel mogelijk ondersteuning bieden.

Gastouderbureau Kid@home  |  info@kidathome.nl