Kid@Home
Wie zijn wij?
Gastouders
Opvang
Tarieven
Maandstaat
Veilig en gezond
Uitleen
Oudercommissie
Gastoudercommissie
Inspectie
Klachtenregeling
Downloads
Interessante links
Contact
Kid@home       Kinderopvang met aandacht!Gastouderbureau Kid@home

Tarieven

 

Gastouderopvang kost in 2017 in de meeste gevallen € 6,45 per kind per uur

Dit geldt zowel voor de hele dag opvang als voor buitenschoolse opvang. 

 

Dit is een totaal tarief en bestaat uit:

 • kinderopvangkosten 

 • begeleidingskosten  

Kinderopvangkosten

De meeste gastouders zich aan bij het adviestarief van gastouderbureau Kid@home welke in 2017 € 5,20 per kind per uur is. Aangezien gastouders niet in loondienst zijn maar zelfstandig hun inkomsten verwerven zijn zij echter vrij om hun eigen tarieven te bepalen.

 

Begeleidingskosten

De bemiddelings-/begeleidingskosten

bedragen € 1,25 per kind per uur.

Kid@home hanteert een minimum- van

€ 25,00 en een maximumbedrag van

€ 75,00 per kind per maand.

 

 

Vergoeding

Momenteel is het zo dat de overheid een aanzienlijk deel van de kosten vergoedt.


Een gezin met een modaal inkomen betaalt in totaal voor gastouderopvang via Kid@home maar € 1,56 per uur !

En voor een tweede kind zelfs maar € 1,05! 

 

Kijk op onze Toeslagtabel 2017 om te zien wat voor u de kosten zijn voor gastouderopvang via Kid@home.

 

U kunt tevens op de site van de belastingdienst/toeslagen een proefberekening maken om te kijken wat voor u de uiteindelijke kosten voor de gastouderopvang zullen zijn.

 

 

Maandstaten

Er zijn twee mogelijkheden waarop ouders en gastouders een overeenkomst met elkaar aan kunnen gaan.

 • De meeste gastouders werken met behulp van een maandstaat. Op basis van de plaatsingsovereenkomst worden deze maandstaten door het bureau zover mogelijk ingevuld. Eventuele wijzigingen kunnen op het betreffende formulier vermeld worden. Aan het einde van de maand zetten zowel de ouder als de gastouder een handtekening en wordt het formulier aan Kid@home gezonden. Aan de hand van het aantal werkelijk afgenomen uren wordt een factuur opgesteld. 
 • Het is ook mogelijk om een overeenkomst te sluiten op basis van een vast aantal uren per maand en een vast maandbedrag. Gastouderbureau Kid@home gaat daarbij uit van vier weken per maand met een totaal van 48 weken per jaar.

Gastouders reserveren een plekje (tijd) voor de opvang van het kind. Voor de te reserveren plaats geldt een minimum afname van een dagdeel. Een dagdeel beslaat vijf uur.

 

Wijzigingen in de tijden van opvang moeten altijd in overleg met de gastouder gebeuren.

Omdat de vergoeding de inkomsten van de gastouder betreft vindt het gastouderbureau het heel belangrijk dat afzeggingen tijdig gebeuren. Wij hanteren hiervoor een termijn van twee weken. Indien niet tijdig wordt afmeld moet toch voor de gereserveerde plek betaald worden.

 

 

Betalingen

Betalingen bij gastouderbureau Kid@home geschieden met kassiersfunctie. ‘Met kassiersfunctie’ betekent dat de ouders één totaalfactuur ontvangen waarop zowel de opvangkosten als de begeleidingskosten vermeld staan. Gastouderbureau Kid@home draagt daarbij zorg voor de betaling van de vergoeding aan de gastouder.

 

Betalingen vinden plaats door middel van automatische incasso. Na afloop van het kalenderjaar verzorgt Kid@home een jaaroverzicht voor zowel de ouders als de gastouder welke gebruikt kan worden bij de opgave inkomstenbelasting.

 

 

 

 

Gastouderbureau Kid@home  |  info@kidathome.nl