Kid@Home
Wie zijn wij?
Pedagogische visie
Wat doen wij?
Gastouders
Opvang
Downloads
Interessante links
Contact
Kid@home              Kinderopvang met aandacht!Gastouderbureau Kid@home

Pedagogische visie

 

Tijdens de opvang staat het welbevinden van het kind voorop. Dat betekent dat een kind zich prettig moet voelen, ‘lekker in zijn vel moet zitten’, ‘het naar zijn zin moet hebben’.

Pas als daaraan voldaan wordt kan het pedagogische doel welke Kid@home zichzelf stelt bereikt worden. Sterker nog: het welbevinden van de kinderen is basisvoorwaarde om te kunnen komen tot de ontplooiing van kinderen.  

 

 

Pedagogische doelstelling:

Kid@home stelt zich als doel om tijdens de gastouderopvang een omgeving te bieden, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen met een positieve levenshouding die respect voor zichzelf en voor anderen hebben.

 

 

Voor meer informatie zie ook

 

 

Pedagogisch beleid van Kid@home

 

Om het welbevinden van de kinderen te kunnen beoordelen gebruikt gastouderbureau Kid@home een speciaal daarvoor ontwikkeld instrument. Dit instrument is de observatiemethode “Hoe gaat het met jou?”. Deze observatiemethode kunnen de gastouders gebruiken om te kijken of een kind zich prettig voelt tijdens de opvang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastouderbureau Kid@home  |  info@kidathome.nl