Kid@Home
Wie zijn wij?
Gastouders
Opvang
Tarieven
Veilig en gezond
Uitleen
Oudercommissie
Gastoudercommissie
Inspectie
Klachtenregeling
Downloads
Interessante links
Contact
Kid@home       Kinderopvang met aandacht!Gastouderbureau Kid@home

Oudercommissie

 

De oudercommissie van Kid@home is er voor alle ouders die hun kind(eren) in opvang hebben of willen plaatsen bij de gastouders van Kid@home.

We hebben een emailadres waarop vragen, opmerkingen, aanvullingen etc. binnen mogen komen. Ook kan via een mail aangegeven worden of er belangstelling is om een keer een vergadering van de oudercommissie bij te wonen. Aangezien we meestal bij één van ons thuis vergaderen, horen we dit graag op tijd, zodat we bij veel verzoeken een aangepaste vergaderruimte kunnen regelen.

 

Wij zijn te bereiken op het volgende emailadres:

oudercomm-kidathome@outlook.com

 

Tot mails!

 

Groeten, 

Saskia Arns

Fenneke Blankenstein

Esther Kramer

Silvia van der Pas

Anita Roffel

 

 

V.l.n.r.  

Anita Roffel

Hoi, ik ben Anita Roffel en moeder van een lieve meid van bijna 6 jaar (mei 2014). Als inkoper ben ik werkzaam bij de gemeente Nijmegen voor het project Ruimte voor de Waal. Een baan waar ik vele uren aan besteed waardoor mijn dochter met veel plezier bij een gastouder mag zijn. Hier hebben wij zeer bewust voor gekozen en ik kan begrijpen voor ‘nieuwe’ ouders dat zij, net als ik toen, vele vragen hebben wij bij het maken van een keuze voor een gastouder. Hier wil ik ze graag bij helpen.

 

Silvia van der Pas

Hoi hoi! Ik ben Silvia van der Pas, moeder van 14 maanden jonge Saar (februari 2014). Ik werk bij het Leger des Heils en ik probeer er daar voor te zorgen dat de zorg die geleverd wordt ook daadwerkelijk gefinancierd wordt. Tijdens mijn zwangerschap van Saar werkte nog ik als hulpverlener met onregelmatige diensten. Van daaruit ben ik op zoek gegaan naar een gastouder. Dat is nu natuurlijk geen reden meer, maar Saar heeft het erg naar haar zin en het kleinschalige van gastouderopvang vind ik ideaal.

Sinds eind 2013 ben ik lid geworden van de oudercommissie. Zoiets als dit is nieuw voor mij, maar ik heb er zin in!

 

Saskia Arns

Hoi, ik ben Saskia en de trotse moeder van Emma (6), Luc (4) en Sara (2). Ik ben werkzaam als huisarts in Rheden en zocht naast mijn werk naar een leuke en belangrijke functie ter afwisseling. In de oudercommissie worden in een ongedwongen setting belangrijke zaken besproken in het belang van ouders die hun kind (eren) bij een gastouder hebben. Ook zit ik in de Ouderraad van de basisschool Pius X te Bemmel en ben ik klassenouder van Emma’s klas. Allemaal best druk maar te leuk om te stoppen!

 

Fenneke Blankenstein

Mijn naam is Fenneke Blankenstein en ik ben moeder van een dochter (2010) en een zoon (2012). Daarnaast werk ik als vakleerkracht bewegingsonderwijs op 2 basisscholen in Arnhem en heb ik mijn eigen praktijk als sensi-therapeut.

Jong geleerd is oud gedaan: mijn moeder was gastouder, dus toen ik kinderen kreeg, wist ik dat ik ze graag bij een gastouder wilde onderbrengen vanwege het knusse thuisgevoel.

Sinds januari 2014 maak ik deel uit van de oudercommissie van Kid@home en ik hoop dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de geboden gastouderopvang.

 

Esther Kramer

Hallo, ik ben Esther Kramer, moeder van 2 dochters, nu (2014) 4 en 1 jaar oud. Ik werk als jeugdarts op het consultatiebureau in Gendt en in de gemeente Neder-Betuwe.

Op mijn werk zit ik in de ondernemingsraad, en door die ervaring ben ik ook bij de oudercommissie van Kid@home terecht gekomen. Ik vind het belangrijk dat ouders hun geluid kunnen laten horen bij de zaken rondom de opvang van hun kind(eren).

 

 

 

Deelname oudercommissie

 

Ouders hebben tevens de mogelijkheid om deel te nemen in de oudercommissie van Kid@home. De oudercommissie bestaat uit met minimaal 3 tot maximaal 6 leden. De benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar waarna leden nog herkiesbaar zijn.

 

De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en de ouders verbonden aan gastouderbureau Kid@home zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

 

Als u in de oudercommissie plaats neemt kunt u advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

 • het pedagogisch beleidsplan.
 • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.
 • de begeleiding van gastouders.
 • wijziging van de begeleidingskosten en/of de kosten kinderopvang.
 • de klachtenregeling.

De commissie komt een paar keer per jaar bijeen. Dit is mede afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau.

Mocht u interesse hebben om de oudercommissie te komen versterken neem dan contact op met de oudercommissie.

 


 

 

Gastouderbureau Kid@home  |  info@kidathome.nl