Kid@Home
Wie zijn wij?
Gastouders
Opvang
Tarieven
Veilig en gezond
Uitleen
Oudercommissie
Gastoudercommissie
Inspectie
Klachtenregeling
Klachtenformulier
Downloads
Interessante links
Contact
Kid@home       Kinderopvang met aandacht!Gastouderbureau Kid@home

 

Klachtenregeling

 

Klachtenregeling Kid@home 

 

Gastouderbureau Kid@home heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Echter, indien u van mening bent dat er niet naar behoren wordt gefunctioneerd, kan een klacht worden ingediend.

Hiervoor kunnen de volgende stappen genomen worden;

 • De klager bespreekt de klacht met de direct betrokkene. De direct betrokkene probeert het probleem in overleg met de klager op een voor beide partijen bevredigende wijze op te lossen.
 • Is er geen bevredigende oplossing dan gaat de klacht naar de coördinator van het gastouderbureau. Deze is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. De klacht kan ingediend worden met behulp van het Klachtenformulier. De direct betrokkene wordt verzocht binnen twee weken te reageren. De coördinator geeft na hoor en wederhoor een reactie en probeert de klacht binnen vier weken af te handelen en zo mogelijk op te lossen.
 • Gastouderbureau Kid@home is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze geschillencommissie is ingesteld om klachten van personen die gebruik maken van de dienstverlening van Kid@home te behandelen en daarover aanbevelingen te doen aan de houder van de kinderopvang-organisatie. 
 • Is de klager niet tevreden over het gegeven antwoord en/of de geboden oplossing, dan wordt de klager doorverwezen naar de geschillencommissie. Uiteraard is het ook mogelijk om zonder tussenkomst van het gastouderbureau contact op te nemen met de Geschillencommissie.

 

Brochure Geschillencommissie Kinderopvang.

Reglement Geschillencommisie.

Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

  

Klachtencommissie jaarverslag.

 

In het kalenderjaar 2014 is er vanuit gastouderbureau Kid@home geen enkele klacht binnen gekomen bij de Provinciale

Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang.

 

Zie meer: jaarverslag klachtencommissie 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastouderbureau Kid@home  |  info@kidathome.nl