Kid@Home
Wie zijn wij?
Gastouders
Opvang
Tarieven
Veilig en gezond
Uitleen
Oudercommissie
Gastoudercommissie
Inspectie
Klachtenregeling
Downloads
Interessante links
Contact
Kid@home              Kinderopvang met aandacht!Gastouderbureau Kid@home

Inspectie

 

Kid@home is een geregistreerd gastouderbureau. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden die leidt tot het leveren van kwalitatief goede kinderopvang.

 

Kid@home is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid regels in de Wet kinderopvang en in de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang geformuleerd en vindt er jaarlijks een inspectiebezoek plaats.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op die kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden) als toezichthouder in. Na aanleiding van dit inspectiebezoek wordt er een rapport opgesteld.

 

 

Inspectierapport Kid@home.

 

 

Ook gastouders moeten opgenomen worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In de Wet Kinderopvang 2010 staan een aantal eisen opgesteld waaraan gastouders en de opvanglocatie moeten voldoen. Gastouderbureau Kid@home heeft deze eisen verwerkt in haar kwaliteitscriteria. 

Wanneer Kid@home van oordeel is dat de gastouder en de opvanglocatie aan alle eisen voldoet wordt de gastouder aangemeld bij de gemeente. De gemeente geeft de HGM de opdracht om de aanvraag inhoudelijk te controleren. Zij voert daarvoor een kwalitatief onderzoek op locatie uit. Daarna besluit de gemeente of een gastouder wel of niet wordt opgenomen in het Landelijk Register.

 

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als gastouderbureau en gastouders tijdig geregistreerd staan in het Landelijk Register. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastouderbureau Kid@home  |  info@kidathome.nl