Kid@Home
Wie zijn wij?
Gastouders
Opvang
Tarieven
Veilig en gezond
Uitleen
Oudercommissie
Gastoudercommissie
Inspectie
Klachtenregeling
Downloads
Interessante links
Contact
Kid@home       Kinderopvang met aandacht!Gastouderbureau Kid@home

Gastoudercommissie

 

 

Gastouders hebben de mogelijkheid om deel te nemen in een commissie van Kid@home. De gastoudercommissie bestaat uit uitsluitend gastouders met minimaal 3 tot maximaal 6 leden. De benoeming vindt plaats voor een periode van twee jaar waarna leden nog voor eenzelfde periode herkiesbaar zijn.

 

De gastoudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en de gastouders verbonden aan gastouderbureau Kid@home zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

 

Als u in de gastcommissie plaats neemt kunt u advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

 • het pedagogisch beleidsplan.
 • risico inventarisatie veiligheid en gezondheid.
 • de begeleiding van gastouders.
 • wijziging van de begeleidingskosten en/of de kosten kinderopvang.
 • de klachtenregeling.

De commissie komt een paar keer per jaar bijeen. Dit is mede afhankelijk van de behoefte van de leden of op initiatief van de houder van het gastouderbureau. 

Mocht u als gastouder punten in willen brengen neem dan contact op met de gastoudercommissie.

 

 

 

 

Marianne Blom            Xandri Puplichuizen           Lize Roelofs

 

                     Dorie Teunissen               Chantal Polcyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastouderbureau Kid@home  |  info@kidathome.nl